को प्रमाणपत्र

उमेर प्रमाणीकरण

ANDUVAPE वेबसाइट प्रयोग गर्नको लागि तपाइँ 21 वर्ष वा माथिको उमेरको हुनुपर्छ।कृपया वेबसाइटमा प्रवेश गर्नु अघि आफ्नो उमेर प्रमाणित गर्नुहोस्।

यस वेबसाइटमा उत्पादनहरू वयस्कहरूको लागि मात्र हो।

माफ गर्नुहोस्, तपाईंको उमेरलाई अनुमति छैन

jr_bg1

प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र (२)
प्रमाणपत्र (३)
प्रमाणपत्र (4)
प्रमाणपत्र (५)
प्रमाणपत्र (6)

Ecab + CE

प्रमाणपत्र (७)

ECAB + FCC

प्रमाणपत्र (८)

ECAB+ Rohs

प्रमाणपत्र (१०)

Rohs

प्रमाणपत्र (१)

CE एकीकृत गर्नुहोस्

प्रमाणपत्र (९)

ISO9001

प्रमाणपत्र (११)

Tmc210902102-e-jianrui-e